0 tuotetta €0.00

GS-verkko

Maaverkot ja kumimatot

GEOVERKKO on tehokas vahvike maanrakenteille. Se on kehitetty maan vahvistamiseen, tasapainotukseen ja lisätueksi ei sidotuille rakenteille teillä, liikennealueilla, luiskilla ja tukimuureilla. Muita käyttökohteita ovat rautateiden pohjat, lastausalueet ja tienpenkat heikoilla maa-alueilla. Verkko estää maa-ainesten liikkumista. Voidaan käyttää myös yhdessä kivikorien kanssa tukemaa luiskan tai jyrkän pengerryksen rakennetta.

GEOVERKON EDUT

- Pidentää tien elinkaarta, tukee esim. asfaltin rakenteita
- Vähentää käyttökustannuksia
- Ohentaa tiekerrosten paksuutta
- Hidastaa urien muodostumista

Tarjoamme myös oheistuotteita, kuten suodatinkankaita ja kumimattoja.