0 tuotetta €0.00

Tammisto, Pakkala, Vantaa

Greenfix Covamat tyyppi 3 siemeneroosiomatolla on rakennettu hulevesiviivätysaltaita, vedet johdetaan Vantaan jokeen.