0 Artiklar €0.00

Referenser

Täckning av mellanområden vid Nordsjö anslutning med Plantex Gold ogräsmatta.

Kallbäcken, Vanda, stabilisering med Greenfix 7 erosionsmatta och kokosrulle, erosionsskydd och växtunderlag med Covamat Type 3 frömatta. Hyvinkään Tieluiska Oy, byggare.

Covamat torr fröerosionsmatta har installerats för att stöda och främja en täckande växtlighet vid den nya vattenkanalen/dagvattenlösning, Vakanalunen, Järvenpää, 2011.

Bassängstabilisering med COVAMAT fröerosionsmatta, fröblandning för våtmarker, Kallviksvägens dagvattenbassänger, Esbo, 2011.

Sluttningarna stabiliserades med Covamat fröerosionsmatta, Thurmannsparken, Grankulla år 2011.

Skydd av sluttningar med Greenfix 9 buskerosionsmatta, Vanda år 2009 och 2011. Buskerosionsmattan anlades på Geowebs cellsystem för sluttningar för att skydda sluttningen mot yterosion och optimera buskarnas tillväxt. Cellsystemet anlades under buskerosionsmattan eftersom väganslutningen orsakar vattenflöde/jordras.

Anläggning av sedummatta på marken.

På objektets planteringsområden monterades den traditionella ogräsmattan Weedkiller och buskmattan Greenfix 9/Mulchmat.

Soilblock jordceller installerade på strandväg/parkeringsområde. Cellerna har fyllts med jordmaterial och anlagts med växtlighet.

Sedummattor installerades på Gårdsbacka servicehus i Helsingfors under några år. Gröntaken monterades både på kalla entrétak och utanpå bostäderna.

Sidor