0 Artiklar €0.00

Bostadsmässan i Tusby 2020

På bostadsmässan i Tusby 2020 förevisas sedumtak i objekt nr 22 och 23, gårdsbyggnader och soprum samt i företaget Aviaturvas visningsbyggnad.

Dessuom kakaoflis på ört- och köksträdgårdsområdena. Kakaoflis fungerar som jordförbättringsmaterial och främjar växternas tillväxt och övervintring.

Kakaoflis är också ett lånsiktigt gödselmedel som även motverkar ogräs.