0 Artiklar €0.00

Anrin KF-100

Ytvattenrännor

Anrin Drain KF-100 är ett stabilt avvattningssystem med kantförstärkning i gjutjärn, som håller i krävande förhållanden.

Broschyrer: