0 Artiklar €0.00

Rotförankring / träduppbindning

MilPlant

Trädet kan behöva stöd för att stå upprätt tills det har rotat sig ordentligt i marken – speciellt träd som är höga i förhållande till rotklumpen.

Ett nyplanterat träd kan inte utveckla nya rötter om rotklumpen rör på sig. Genom att stöda trädet försäkrar man sig om att rotklumpen är stabil och klarar av påverkan från yttre faktorer.

Våra produkter

DuckBill DTS är avsedd för uppbindning av träd ovan jord. DuckBill DTS systemet har utvecklats för uppbindning av större träd, med en stamdiameter på över 10 cm. Systemet används ofta för omplanterade träd som är för stora för att bindas vid stolpar eller förankras under jord. Systemet används inte kontinuerligt, utan det ger trädet ett effektivt stöd tills rötterna har etablerat sig ordentligt efter planteringen.

DuckBill RBKS, för underjordisk förankring av rötterna, ger ett stabilt stöd för träd med en fast rotklump. Systemet döljs helt under marken. Rotklumpen fästs effektivt med tre ankare och en kvalitetstestad sele, utan att påverka det visuella landskapet.

RBG-system, för förankring av träd under jord i takträdgårdar. Takträdgårdar har en begränsad jordvolym. Därför kan träd med rotklump inte fästas med vanliga jordankare.

RBG-lösningen består av starka selar med kabelklämmor, som fästs i ett stålnät (ingår inte) med tre schacklar i stålvajer. På så sätt skapas en stabil förankring på platser med begränsad jordvolym.

Underjordisk trädförankring är ofta den metod som rekommenderas. Ibland är det dock fördelaktigare att binda upp trädet ovan jord. Det är viktigt att beakta trädets storlek, placering, samt sannolikheten för skadegörelse och vindskador.