0 Artiklar €0.00

Intensivt gröntak - Intensive green roof

ZinCo takträdgårdar

Ett intensivt gröntak kan jämföras med en trädgård som anläggs på taket. De har ofta många funktioner och är lättillgängliga. Intensiva gröntak behöver en tyngre och djupare struktur. De ska underhållas regelbundet, beroende på landskapets utformning och det valda växtmaterialet. Beroende på växtunderlagets djup kan man odla allt från gräsmatta till perenner och träd, samt anlägga andra landskapselement såsom dammar, pergolor och terrasser.

Våra produkter

“Takträdgård” är en mångsidig gröntaksstruktur med hög vattenhållningsförmåga. Den passar för gräsmattor, perenner samt buskar och träd om man använder ett djupare växtunderlagsskikt. Kan kombineras med t.ex. gångvägar, terrasser, körvägar och lekplatser.

Hittills har lågviktslösningar varit möjliga endast på extensiva tak. ZinCo öppnar nya möjligheter med sin produkt Aquatec® AT 45, som avlägsnar begränsningarna och förnyar kapillärbevattningen. 

Denna systemlösning är idealiskt för ett enkelt, semi-intensivt gröntak, med blommande perenner och doftande örter.  Växtsortimentet inkluderar perenner, gräs och buskar som tål torka och bildar en visuellt tilltalande växtlighet. Växterna kräver minimal skötsel efter att de har rotat sig.