0 tuotetta €0.00

Greenfix Covamat Plus - siemeneroosiomatto

Eroosiomatot

GREENFIX Covamat matot ovat valmiita siemeneroosiomattoja. Covamat plus on kuivasiemeneroosiomatto, jossa kasvu alkaa muutaman viikon kuluessa ja Covamat fresh on tuore siemeneroosiomatto, missä on maa-aines mukana, jolloin kasvu alkaa välittömästi.

Eniten Suomessa käytetty Covamat on 100% kookoseroosiomatto. Siemeneroosiomatossa on valikoitu simeneseos maton sisällä kierrätyspaperissa. Sisäänrakennetut orgaaniset lannoitteet ja mikro-organismit vahvistavat lisäksi kasvun muodostumista. Kasvustomattoa vahvistaa juuttiverkko tai PP-verkko.

Tuote on suunniteltu maapohjarakenteille kuten uudet luiska-alueet, veden johdatuskanavat, hulevesialtaat, tukirakenteeksi perustetuille maapohjille, järvien ranta-alueet, luonnon monumenttien suojaukseen, kukkaniittyjen perustamiseen ja teiden ojarakenteisiin.

EROOSION SUOJAUS JA KASVUSTON PERUSTAMINEN YHDELLÄ TUOTTEELLA!

Edut: 

Paras tapa perustaa uusia eroosiota kestäviä alueita, tai suojata jo eroosiosta kärsineitä alueita, on käyttää Covamat siemeneroosiomattoja. Matot päästävät läpi riittävästi sadevettä ja suojaavat kasvuperustusta, joka pääsee kehittymään nopeasti. Matot on tehty orgaanisista materiaaleista, kuten kookoskuidusta, oljesta ja heinästä. Matot on ommeltu kummaltakin puolelta yhteen maatuvalla verkolla. Sen ansiosta matot ovat vahvoja ja joustavia. Ne suojaavat ruohonsiemeniä tuulen ja veden haittavaikutuksilta ja luovat optimaalisen kasvuympäristön. Kuumalla ilmalla matot suojaavat, erityisesti itämisen aikana, liialliselta kuivumiselta. Talvella ne suojaavat mekaaniselta eroosiolta.

Tekniset tiedot: 

- Luonnollinen kuitukerros ja ruohonsiemenet ohuessa paperikerroksessa
- Multakerros
- Lannoitteena SOF-A-100
- Kuivatettuja mikro-organismeja
- Valikoitu ruohoseos

Lisätiedot: 

SUOSITELTAVAT KÄYTTÖALUEET 

- Uudelleen muodostetut purojen ja jokien reunukset
- Uudelleen muodostetut lampien ja järvien reunukset
- Rautateiden reunukset
- Hiekkakuopat ja jätealueet
- Tienreunukset ja uudet väylät
- Hulevesialtaat ja veden viivätyskanavat
- Uudet perustettavat niityt

SIEMENSEOSLUETTELON PERUSVAIHTOEHDOT:

1A – heikolle maaperälle, erittäin jyrkille luiskille, hyvä itävyys ja eroosionsuoja, hyvä juurimuodostus ja suolankestävä.
2A – peruskostea maaperä, vähän huoltoa, vahva juurenmuodostus, eroosionsuoja ja suolankestävä.
2B – kuivalle ja kiviperäiselle maalle, vahva juuren muodostus, eroosionsuoja ja suolankestävä.
1C – kuten 1A, lisäksi apilaa heikolle maaperälle, eniten käytetty siemenseos.
2C – kuten 2A, lisäksi apilaa, heikolle maaperälle.
P – erittäin heikolle maaperälle, maassa kasvunmuodostusongelmia, eroosionsuojaus, vahva juurenmuodostus ja pohjalla apilaa.

Lisäksi saatavilla: kukkaniittysiemenseos tai voidaan tilata halutut siemenlajistot esim. Suomen Niittysiemen Oy:ltä tai Ahonalku Oy:ltä, jolloin valitut siemenseokset asennetaan mattoihin tehtaalla. Usein käytetään myös jotain perussiemenseosta luettelosta ja siihen lisätään tilatut lisälajit.

Katso esite liitetiedostosta!